İstanbul Teknik Üniversitesi S.M.F. Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde lisans, İstanbul Üniversitesi S.B.F. İşletme Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Daha sonra A.B.D.‘de Nebraska Üniversitesi’nde Uluslararası Mesleki Gelişim Program’ını (IPD) bitirdi. Akademik anlamda son olarak, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesinde Örgütsel Davranış ana bilim dalında doktor unvanını aldı.

Öğrenimi sırasında, Nezirler A.Ş. Ayakkabı imalathanesinde üretim bölümünde iş hayatına başladı. Sırasıyla; Rota Yönetim Geliştirme Hizmetleri A.Ş.’de Eğitim Uzmanı ve Yönetim Danışmanı olarak başlayıp, Proje Yöneticisi olarak sekiz yıl görevini sürdürdü. Ardından uluslararası ilaç dağıtım şirketi Hedef Alliance Holding A.Ş.’de İnsan Kaynaklarından Sorumlu Direktör ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Kurucusu olduğu TEM Yönetim Geliştirme Hizmetleri ve TEMAS Seçme Yerleştirme & İnsan Kaynakları A.Ş.’de Yönetici Ortak olarak iş yaşamına devam etmektedir.

Geçmişteki pek çok eğitim ve gelişim programlarına katılımının yanı sıra, 2010 yılından bu yana olan yakın zamanda katıldığı programlar arasında; Transaksiyonel Analiz (TA), Optimum Denge Modeli Modül I & II, Erickson College International Koçluk programı, Yönetici ve Lider Koçluğunda Ustalık, ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) – Örgüt ve İlişki Sistemleri Koçluk programlarını tamamlamıştır. ICF Akretide Üye Koç ünvanı olan Professional Certified Coach (PCC) ünvanına sahiptir. Zig Ziglar Eğitimleri, Silega Simülasyon Eğitimleri ve The Center For Leadership Studies Situational Leadership (Durumsal Liderlik) sertifikalı eğitmenidir.

TEM Yönetim Geliştirme Hizmetleri A.Ş. bünyesinde yönetim, koçluk, stratejik planlama, kurum kültürü, proje yönetimi, takım çalışması gibi eğitimler vermekte ve yönetici koçluğu yapmakta, organizasyonel yapılanma, insan kaynakları sistemleri, proje yönetimi, kurumsal gelişim ve kültür geliştirme gibi danışmanlık çalışmalarını yürütmekte ve yönetmektedir..

Bilgi Üniversitesi’nde MYO /Management Bölümünde“Organizational Behavior” ,Marmara Üniversitesinde Yüksek Lisans programında “İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları” ve Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisan Programında “Değişim Yönetimi” konularında misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Beykent Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programında Doktor Öğretim Görevlisi olarak İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Davranış dersleri vermektedir.

T.M.M.O.B., İ.T.Ü. Mezunları, PERYÖN Derneği, ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) ve YANINDAYIZ Derneği Kurucu üyesidir.

Rota Yayınlarından basılan, Toplam Kalite Yönetimi kitabının yazarlarından biridir. Çeşitli dergi ve gazetelerde makaleleri yayınlanmıştır. Kendine ait olan bu blog'da yazılarına devam etmektedir.

Erkan Tozluyurt'a ulaşmak için aşağıdaki iletişim formunu kullanabilirsiniz.

He has graduated from the Department of Industrial Engineering of Istanbul Technical University and took his master’s degree from the Department of Administration of Istanbul University. Then he has completed the International Professional Development Program in Nebraska University in USA. Finally, he has completed his PhD degree in Organizational Behavior Program of Faculty of Administration in Marmara University.

During he was studying for his university education, He started his business life as a worker in Nezirler Shoe Manufacturing. Then, for 8 years he worked for Rota Management Development Services Inc. as a Trainer and Management Consultant and finally as a Project Manager. He has implemented and managed many training and consultancy projects. For 3 years, he worked as the Director of Human Resources Department and Member of Executive Council in Hedef Alliance Group of Companies Inc. which is an international medicine delivery firm. He is one of the founders of TEM Management Development Services Inc. and TEMAS Search Selection & Human Resources Inc. and he is the Managing Partner of these companies.

He participated in many training and development programs in the past, recently, since 2010 he attended Transactional Analysis (TA), Optimum Equilibrium Model I and II, Erickson College International Coaching Program, Mastery of Executive Coaching, ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) Programs. He is an Professional Certified Coach (PCC) Credential of ICF (International Coach Federation). He is a certified trainer of Zig Ziglar Trainings, Silega Simulation Trainings and The Center for Leadership Studies - Situational Leadership Training.

At TEM Management Development Services Inc., he gives management, coaching, strategic planning, organizational culture, project management, team working, etc. trainings, he provides executive coaching and also implements and manages consultancy projects which are executive coaching, reorganization, human resources systems, project management, corporate and culture development.

He gave ‘Organizational Behavior’ lectures in Istanbul Bilgi University, ‘Application of Human Resources Management’ lectures in Marmara University and ‘Change Management’ in Bahçeşehir University as a guest instructor. Currently, he gives ‘Human Resources Management’ and ‘Organizational Behavior’ lectures as an Assistant Professor in Business Administration Graduate Program in Beykent University.

He is also a member of T.M.M.O.B., ‘Graduates’ Association of İ.T.Ü., PERYON Association, ICF (International Coach Federation) and YANINDAYIZ Association. He was one of the writers of the book Total Quality Management. He has also written many articles for various magazines and newspapers. He continues to write on this personal blog.

You may reach Erkan Tozluyurt by filling out the contact form down below.