İ.T.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde lisans, İ.Ü.‘de İşletme yüksek lisans eğitimini tamamladı, A.B.D.‘de Nebraska Üniversitesi’nde Uluslararası İşletmecilik ve İletişim Programı’nı bitirdi. Akademik anlamda son olarak Marmara Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü’nde Örgütsel Davranış (İngilizce), ana bilim dalında doktor unvanını aldı. Nezirler ayakkabı imalathanesinde nezaretçi olarak başlayan iş hayatı, Rota Yönetim Geliştirme Hizmetleri A.Ş.’de Eğitim Uzmanı ve Yönetim Danışmanı olarak sekiz yıl sürdü, Proje Yöneticiliği görevi ile son buldu. Uluslararası ilaç dağıtım şirketi Hedef Alliance Holding A.Ş.’de İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. TEM Yönetim Geliştirme Hizmetleri ve TEMAS Seçme Yerleştirme & İK A.Ş.’nin kurucularındandır. Halen buradaki görevine Yönetici Ortak olarak devam etmektedir.

Geçmişteki pek çok eğitim ve gelişim programlarına katılımının yanı sıra, 2010 yılından bu yana olan yakın zamanda katıldığı programlar arasında; Transaksiyonel Analiz (TA), Optimum Denge Modeli Modül I & II, Erickson College International Koçluk programı, ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) – Örgüt ve İlişki Sistemleri Koçluk programlarını tamamlamıştır. ICF Akretide Üye Koç ünvanı olan Associate Certified Coach (ACC) ünvanına sahiptir. Zig Ziglar Eğitimleri, Silega Simülasyon Eğitimleri ve The Center For Leadership Studies Situational Leadership (Durumsal Liderlik) sertifikalı eğitmenidir.

TEM Yönetim Geliştirme Hizmetleri A.Ş. bünyesinde yönetim, koçluk, stratejik planlama, kurum kültürü, proje yönetimi, takım çalışması gibi eğitimler vermekte ve yönetici koçluğu yapmakta, organizasyonel yapılanma, insan kaynakları sistemleri, proje yönetimi, kurumsal gelişim ve kültür geliştirme gibi danışmanlık çalışmalarını yürütmekte ve yönetmektedir.

Bilgi Üniversitesi’nde “Organizational Behavior” ve Marmara Üniversitesinde Yüksek Lisans programında “İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları” konularında misafir öğretim üyesi görev yapmıştır. Halen Yardımcı Doçent Doktor olarak Bahçeşehir Üniversitesi MBA Programında ‘Değişim Yönetimi’ dersini ve Beykent Üniversitesi İşletme ile İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programlarında ‘İnsan Kaynakları Yönetimi’ ile ‘Örgütsel Davranış’ derslerini vermektedir.

T.M.M.O.B., İ.T.Ü. Mezunları, PERYÖN Derneği, ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) üyesidir. Toplam Kalite Yönetimi kitabının yazarlarından biridir. Çeşitli dergi ve gazetelerde makaleleri yayınlanmıştır. Kendi bloğu www.erkantozluyurt.com‘da yazılarına devam etmektedir.

Erkan Tozluyurt'a ulaşmak için aşağıdaki iletişim formunu kullanabilirsiniz.

He has graduated from the Department of Industrial Engineering of Istanbul Technical University and took his masters degree from the Department of Administration of Istanbul University. Then he has completed the International Administration and Communication Program in Nebraska University in USA. Finally he has completed his PhD degree in Organizational Behaviour Program of Faculty of Administration in Marmara University. He started his business life as a Supervisor in Nezirler Shoe Manufacturing. Then, for 8 years he worked for Rota Management Development Services Inc. as a Trainer and Management Consultant and finally as a Project Manager. He has implemented and managed many training and consultancy projects. For 3 years, he worked as the Director of Human Resources Department and Member of Executive Council in Hedef Alliance Group of Companies Inc. which is an international medicine delivery firm. He is one of the founders of TEM Management Development Services Inc. and TEMAS Search Selection & Human Resources Inc. and he is the Managing Partner of these companies.

He participated in many training and development programs in the past, recently, since 2010 he attended Transactional Analysis (TA), Optimum Equilibrium Model I and II, Erickson College International Coaching Program, ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) Programs. He is an Associate Certified Coach (ACC) Credential of ICF (International Coach Federation). He is a certified trainer of Zig Ziglar Trainings, Silega Simulation Trainings and The Center for Leadership Studies - Situational Leadership Training.

At TEM Management Development Services Inc., he gives management, coaching, strategic planning, organizational culture, project management, team working, etc. trainings, he provides executive coaching and also implements and manages consultancy projects which are executive coaching, reorganization, human resources systems, project management, corporate and culture development.

He gave ‘Organizational Behaviour’ lectures in Istanbul Bilgi University and ‘Application of Human Resources Management’ lectures in Marmara University as a guest instructor. Currently, he gives ‘Human Resources Management’ and ‘Organizational Behaviour’ lectures as an Assistant Professor in Human Resources and Business Administration Graduate Programs in Beykent University. And he gives ‘Change Management’ lectures as an Assistant Professor in MBA Program in Bahcesehir University.

He is also a member of T.M.M.O.B., Graduates’ Association of İ.T.Ü., PERYON Association, ICF (International Coach Federation). He was one of the writers of the book Total Quality Management. He has also written many articles for various magazines and newspapers. He continues to write on his personal blog, www.erkantozluyurt.com.

You may reach Erkan Tozluyurt by filling out the contact form down below.